Сектна виктимологија

РАЗНИ МЕТОДИ ИСПИРАЊА МОЗГА

Posted on:

За драстичну промену мишљења новог члана користе се разне психолошке методе, док се касније користе и радикалнији и ефикаснији поступци, који подразумевају и насиље и мучење. Такви поступци су познати као процес или метод испирања мозга, а фаза кроз коју пролази појединац као фаза испирања мозга у деструктивним групама. Појам […]

Сектна виктимологија

ЈОГИЧКИ ПУТЕВИ И ДИСЦИПЛИНЕ

Posted on:

Јога представља систем мистичних техника које је први утврдио хиндуистички реформатор Патанђали, направивши „јога сутре“ („Закон јоге“), отприлике 800 година пре Христа. Сама реч „јога“ потиче од санскритског корена „ууј“ или старословенске „јог“, што значи „везати заједно, ставити под јарам“. Она се може схватити као техника концетрације и смиривање менталних […]

Сектна виктимологија

ПРОЦЕС ВРБОВАЊА И УВЛАЧЕЊА У СЕКТЕ

Posted on:

Процес врбовања и увлачења у секте, који почиње после првог обраћања побуђивања интересовања, одвија се у три фазе: 1) Остављање утиска, изазивање завидљивости предложеним програмом организације, разарање личне сигурности и одвајање од дотадашњег окружења. У особе која се врбује доводе се у питање и ремете дотадашњи религијски став и/или поглед […]

Сектна виктимологија

КОНТРОЛА УМА КРОЗ УЧЕЊЕ И ДЕЛОВАЊЕ СЕКТИ И КУЛТОВА

Posted on:

Светски стручњаци, а нарочито западни, који пружају помоћ жртвама секти и култова, наводе следеће карактеристике група које користе поступке испирања мозга: Све су то, у ствари, начини на које се слаби способност чланова тоталитарне групе да размишља аналитички, како би се могли претворити у слуге вођи и организацији. Стручњаци посебно […]

Сектна виктимологија

ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА ПРОБЛЕМАТИКЕ СЕКТИ, КУЛТОВА И СЛИЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У СРБИЈИ

Posted on:

Проблем (савремених) секти, култова и сличних организација код нас постоји већ 40 година. Последњих 25 све озбиљније. Директним или посредним деловањем секти, култова и сличних организација као и појединаца који су ширили и шире деструктивна учења страдало је преко 150 лица, а много је већи број оних који су имали […]

Сектна виктимологија

ОД СЕКТИ И КУЛТОВА ДО МАСОВНИХ УБИСТАВА И САМОУБИСТАВА

Posted on:

На северно-америчком континенту од момента масовнијег насељавања почела су се на пољу религије дешавати већ започети процеси у Европи, то јест долазило је до све веће поделе по питању вероисповести и стварању нових псеудохришћанских секти.  Тако до 1700. год. на тлу САД-а постојали су следеће псеудохришћанске секте: квекери, баптисти, презвитеријанци, […]